ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ด้วยความยินดียิ่ง (อ่าน 31) 21 พ.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 -สอบวันอาทิตย์ ที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. อาคาร 1 ราชพฤษ ชั้น 2 (อ่าน 102) 20 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 -สอบวันอาทิตย์ ที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. อาคาร 1 ราชพฤษ ชั้น 2 (อ่าน 108) 20 มี.ค. 66
ขอแสดงความยินดี โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร ได้ร่วมนำเสนอผลงาน Best Practices เนื่องในกิจกรรมคัดเลือกผลงานนวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ประจำปี 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ "ได้รับรางวัล ชนะเลิศ" โรงเรียนขนาดเล็ก ในหั (อ่าน 122) 22 ก.พ. 66
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2566 รางวัล เหรียญทอง การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ระดับ ม.1- ม.3 เด็กชายสุรเดช เพิ่มฤทธิ์ (อ่าน 158) 10 ก.พ. 66
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2566 รางวัล เหรียญทอง การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ระดับ ม.1- ม.3 เด็กหญิงอลิศรา ชมกลาง นั (อ่าน 153) 10 ก.พ. 66
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2566 รางวัล เหรียญทอง การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ระดับ ม.4- ม.6 นางสาววันวิษา บุญเรือง น (อ่าน 137) 10 ก.พ. 66
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2566 รางวัล เหรียญทอง การแข่งขันทำอาหารเพื่อสุขภาพ ระดับ ม.4- ม.6 นางสาวพัชราภรณ์ เขียวอ่อน (อ่าน 145) 10 ก.พ. 66
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2566 รางวัล เหรียญทอง การแข่งขันทำอาหารเพื่อสุขภาพ ระดับ ม.4- ม.6 นางสาวอารียา ทศพร นักเรีย (อ่าน 144) 10 ก.พ. 66
ขอแสดงความยินดี กับคุณครูสร้อยสังวาลย์ คำเกลี้ยง ตำแหน่ง วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ "รางวัล SMART TEAHER" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุรินทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 153) 10 ก.พ. 66
ขอแสดงความยินดี กับคุณครูรัชนีกรณิภา มีมาก ตำแหน่ง วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ (อ่าน 151) 10 ก.พ. 66
ขอแสดงความยินดี กับคุณครูศรศิลป์ อินทะสะ ตำแหน่ง วิทยฐานะ ครูผู้ช่วย (อ่าน 143) 10 ก.พ. 66
สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ ๗๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด (อ่าน 122) 10 ก.พ. 66
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2566 รางวัล เหรียญทอง การแข่งขันทำอาหารเพื่อสุขภาพ ระดับ ม.4- ม.6 นางสาวปิยธิดา สาสังข์ นั (อ่าน 119) 10 ก.พ. 66
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2566 รางวัล เหรียญทอง การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ระดับ ม.4- ม.6 นางสาววิจิตรา กัลสุมาโส (อ่าน 103) 10 ก.พ. 66
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2566 รางวัล เหรียญทอง การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ระดับ ม.4- ม.6 นางสาวศราวดี ชาชัย นักเร (อ่าน 88) 10 ก.พ. 66
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2566 รางวัล เหรียญทอง การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ระดับ ม.1- ม.3 เด็กหญิงวันเพ็ญ คุณพาที น (อ่าน 96) 10 ก.พ. 66
Best Practice “การขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์” โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ (อ่าน 108) 09 ก.พ. 66
วารสารคัดกรองนักเรียน (อ่าน 176) 26 ธ.ค. 65
กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน เทศการงานปลาไหล ข้าวใหม่หอมมะลิ ประจำปี 2565 (อ่าน 158) 26 ธ.ค. 65
กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน เทศการงานปลาไหล ข้าวใหม่หอมมะลิ ประจำปี 2565 (อ่าน 154) 26 ธ.ค. 65
กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน เทศการงานปลาไหล ข้าวใหม่หอมมะลิ ประจำปี 2565 (อ่าน 147) 26 ธ.ค. 65
กิจกรรมวันลอยกระทง 8 พฤศจิกายน2565 (อ่าน 207) 14 พ.ย. 65
(อ่าน 151) 10 พ.ย. 65
(อ่าน 155) 10 พ.ย. 65
ยินดีต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการสมัย ศรีทอง ด้วยความยินดียิ่ง (อ่าน 227) 02 พ.ย. 65
กิจกรรมสถาปนาลูกเสือ (อ่าน 351) 04 ก.ค. 65
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2565 (อ่าน 350) 04 ก.ค. 65
กิจกรรมงานกีฬาสี (อ่าน 335) 04 ก.ค. 65
ประกาศประมูลร้านค้า (อ่าน 399) 15 เม.ย. 65
กำหนดการสอบวัดความรู้และการรายงานตัวนักเรียนระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา2565 (อ่าน 405) 22 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ม.๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 466) 17 มี.ค. 65
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกาษต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 913) 08 ก.พ. 65
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกาษต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 829) 07 ก.พ. 65
วารสารประชาสัมพันธ์เดือนมิถุนายน 2564 (อ่าน 511) 10 ก.ค. 64
วารสารประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมิถุยายน 2564 (อ่าน 558) 14 มิ.ย. 64
ประกาศ รายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา2564 (อ่าน 537) 24 พ.ค. 64
ประกาศการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2564 (อ่าน 561) 15 พ.ค. 64
ประกาศ เลื่อนการสอบเข้าระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา2564 (อ่าน 538) 02 พ.ค. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 589) 23 เม.ย. 64
คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษายินดีต้อนรับ ผอ ชูชาติ คิดดี (อ่าน 538) 08 ก.พ. 64
การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 รายเดือน (อ่าน 714) 19 ก.ย. 63
ขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (อ่าน 670) 12 ก.ย. 63
ผู้อำนวยการ เทิดไทย สวัสดี แสดงเจตจำนงสุจริต (อ่าน 697) 08 ก.ย. 63
ขอเชิญประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (อ่าน 606) 03 ก.ย. 63
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562 (อ่าน 579) 01 ก.ค. 63
วารสารประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมิถุยายน 2564 เรื่องเทคอนกรีตบริเวณถนนหน้าทางเข้าโรงเรียน (อ่าน 384) 03 มี.ค. 63
ประกาศ โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคารมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษา (อ่าน 360) 03 มี.ค. 63
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (อ่าน 615) 10 ต.ค. 62
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562 (อ่าน 561) 08 ต.ค. 62