รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร
144 หมู่ 11 บ้านแคนดำ ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์   ตำบลชุมพลบุรี  อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32190
เบอร์โทรศัพท์ 044-060130 เบอร์แฟกส์ 044-060130
Email : LPK.seasao33@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :