สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

สัญลักษณ์โรงเรียน        : เสมา – ธรรมจักร

                   อักษรย่อ                       :  ล.พ.ค.

                   สีประจำโรงเรียน             :  เขียว – ขาว

                    สีเขียว                            :  ความอุดมสมบูรณ์ร่มรื่น

                    สีขาว                              ความบริสุทธิ์ใสสะอาด

                    คำขวัญ                         :  เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชุมชน