ภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดี โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร ได้ร่วมนำเสนอผลงาน Best Practices เนื่องในกิจกรรมคัดเลือกผลงานนวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ประจำปี 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ "ได้รับรางวัล ชนะเลิศ" โรงเรียนขนาดเล็ก ในหั
ขอแสดงความยินดี
 
โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร ได้ร่วมนำเสนอผลงาน Best Practices เนื่องในกิจกรรมคัดเลือกผลงานนวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ประจำปี 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ "ได้รับรางวัล ชนะเลิศ" โรงเรียนขนาดเล็ก ในหัวข้อการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์เรื่องย้อนรอยอดีตวังเต่าโบราณผ่านแหล่งการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ และรางวัลระดับดีมาก โรงเรียนขนาดเล็ก ในหัวข้อการขับเคลื่อนโรงเรียนสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาที่ยังยืน เรื่องการพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับความปลอดภัยโดยการบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐ "จิ๋วแต่แจ๋ว" ลำพลับพลาฯโรงเรียนของหนู
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2566,16:08   อ่าน 26 ครั้ง