ข่าวประชาสัมพันธ์
วารสารประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมิถุยายน 2564 เรื่องเทคอนกรีตบริเวณถนนหน้าทางเข้าโรงเรียน (อ่าน 7) 14 มิ.ย. 64
วารสารประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมิถุยายน 2564 (อ่าน 7) 14 มิ.ย. 64
ประกาศ รายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา2564 (อ่าน 29) 24 พ.ค. 64
ประกาศการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2564 (อ่าน 33) 15 พ.ค. 64
ประกาศ เลื่อนการสอบเข้าระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา2564 (อ่าน 42) 02 พ.ค. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 53) 23 เม.ย. 64
คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษายินดีต้อนรับ ผอ ชูชาติ คิดดี (อ่าน 85) 08 ก.พ. 64
การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 รายเดือน (อ่าน 198) 19 ก.ย. 63
ขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (อ่าน 183) 12 ก.ย. 63
ผู้อำนวยการ เทิดไทย สวัสดี แสดงเจตจำนงสุจริต (อ่าน 205) 08 ก.ย. 63
ขอเชิญประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (อ่าน 187) 03 ก.ย. 63
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562 (อ่าน 165) 01 ก.ค. 63
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (อ่าน 184) 10 ต.ค. 62
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562 (อ่าน 163) 08 ต.ค. 62
ขายทอดตลาดรถยนต์ ประเภท รถโดยสารส่วนบุคคล (อ่าน 210) 12 ก.ย. 62
โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร เปิดรับสมัครผู้ที่มีความสามารถทางด้านกีฬาฟุตบอล (อ่าน 15) 04 มี.ค. 62
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร (อ่าน 379) 15 พ.ย. 61
ประชุมภาคี 4 ฝ่าย (อ่าน 602) 22 พ.ค. 60
กิจกรรมปลูกต้นไม้แห่งความดี ถวายพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.๙ (อ่าน 629) 22 พ.ย. 59
กิจกรรมถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชฯ (อ่าน 590) 11 พ.ย. 59
รายการประมาณราคากลาง สัญญาจ้างเลขที่1/2559 (อ่าน 559) 13 พ.ย. 58