ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษายินดีต้อนรับ ผอ ชูชาติ คิดดี (อ่าน 8) 08 ก.พ. 64
การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 รายเดือน (อ่าน 107) 19 ก.ย. 63
ขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (อ่าน 99) 12 ก.ย. 63
ผู้อำนวยการ เทิดไทย สวัสดี แสดงเจตจำนงสุจริต (อ่าน 113) 08 ก.ย. 63
ขอเชิญประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (อ่าน 92) 03 ก.ย. 63
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562 (อ่าน 83) 01 ก.ค. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนพักนอน ประเภทนักกีฬาฟุตบอล (อ่าน 104) 01 มิ.ย. 63
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (อ่าน 97) 10 ต.ค. 62
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562 (อ่าน 85) 08 ต.ค. 62
ขายทอดตลาดรถยนต์ ประเภท รถโดยสารส่วนบุคคล (อ่าน 130) 12 ก.ย. 62
โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร เปิดรับสมัครผู้ที่มีความสามารถทางด้านกีฬาฟุตบอล (อ่าน 14) 04 มี.ค. 62
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 (อ่าน 302) 25 พ.ย. 61
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร (อ่าน 328) 15 พ.ย. 61
ขอเชิญร่วมต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน นายเทิดไทย สวัสดี วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 (อ่าน 480) 05 พ.ย. 61
ประชุมภาคี 4 ฝ่าย (อ่าน 555) 22 พ.ค. 60
กิจกรรมปลูกต้นไม้แห่งความดี ถวายพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.๙ (อ่าน 582) 22 พ.ย. 59
กิจกรรมถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชฯ (อ่าน 546) 11 พ.ย. 59
แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปี ๒๕๕๙ (อ่าน 701) 12 ก.พ. 59
รายการประมาณราคากลาง สัญญาจ้างเลขที่1/2559 (อ่าน 515) 13 พ.ย. 58