ผลงานครู
ชื่อผลงาน : Best Practice นางสาวรัชนีกรนิภา มีมาก
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัชนีกรนิภา มีมาก
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 2566,10:51  อ่าน 46 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ครูศรศิลป์ อินทะสะ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ชื่ออาจารย์ : นายศรศิลป์ อินทะสะ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 2566,09:31  อ่าน 74 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ขอแสดงความยินดี กับ นางสุวรรณา สมบูรณ์ ตำแหน่ง พนักงานราชการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และกลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัล คณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส"ITA Online" สพม. สุรินทร์
ชื่ออาจารย์ : นางสุวรรณา สมบูรณ์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2566,14:05  อ่าน 77 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ขอแสดงความยินดี กับ นายพูนทรัพย์ ทองมาก ตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้รับรางวัล คณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ชื่ออาจารย์ : นายพูนทรัพย์ ทองมาก
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2566,14:02  อ่าน 81 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ขอแสดงความยินดี กับท่านรองผู้อำนวยการ นายวีระศักดิ์ วงศ์เจริญ ได้รับรางวัล คณะกรรมการตรวจให้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส"ITA Online" สพม. สุรินทร์
ชื่ออาจารย์ : นายวีระศักศิ์ วงศ์เจริญ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2566,13:58  อ่าน 74 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ขอแสดงความยินดี นางจุฑามาศ โพธิ์ทอง ตำแหน่ง พนักงานราชการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้รับรางวัล " ครูดี ศรีชุมพลุบรี"ประเภทครูผู้สอนดีเด่นด้านการจัดการเรียนการสอน เนื่องในวันครู ประจำปี ๒๕๖๖ (ส.พ.ป. สุรินทร์)
ชื่ออาจารย์ : นางจุฑามาศ โพธิ์ทอง
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2566,13:57  อ่าน 74 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ขอแสดงความยินดี นายรวิชญ์ อานไมล์ ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้รับรางวัล " ครูดี ศรีชุมพลุบรี"ประเภทครูผู้สอนดีเด่นด้านการจัดการเรียนการสอน เนื่องในวันครู ประจำปี ๒๕๖๖ (ส.พ.ป. สุรินทร์)
ชื่ออาจารย์ : นายรวิชญ์ อานไมล์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2566,13:54  อ่าน 75 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ขอแสดงความยินดี นางเสาวรัตน์ วงค์พล ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัล " ครูดี ศรีชุมพลุบรี"ประเภทครูผู้สอนดีเด่นด้านการจัดการเรียนการสอน เนื่องในวันครู ประจำปี ๒๕๖๖ (ส.พ.ป. สุรินทร์)
ชื่ออาจารย์ : นางเสาวรัตน์ วงค์พล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2566,13:51  อ่าน 77 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ขอแสดงความยินดี นางสร้อยสังวาลย์ คำเกลี้ยง ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัล " ครูผู้สอน ดีเด่น" เนื่องในวันครู ประจำปี ๒๕๖๖ (ส.บ.ม. สุรินทร์)
ชื่ออาจารย์ : นางสร้อยสังวาลย์ คำเกลี้ยง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2566,13:46  อ่าน 77 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ขอแสดงความยินดี ท่านรองวีระศักดิ์ วงศ์เจริญ รองผู้อำนวยการฯ ได้รับรางวัล " ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา" "ดีเด่น" เนื่องในวันครู ประจำปี ๒๕๖๖ (ส.บ.ม. สุรินทร์)
ชื่ออาจารย์ : นายวีระศักศิ์ วงศ์เจริญ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2566,13:19  อ่าน 72 ครั้ง
รายละเอียด..