ผลงานครู
ชื่อผลงาน : น้ำพริกมะม่วงหาวมะนาวโห่
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรรณภวดี บุญสด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2560,10:45  อ่าน 292 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เว็บไซต์เกี่ยวกับเนื้อหาคณิตศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรรณภวดี บุญสด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2560,10:42  อ่าน 207 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศโครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-6 ประเภทบูรณาการความรู้คณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรรณภวดี บุญสด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2560,10:27  อ่าน 2385 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการเรียนรู้
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรรณภวดี บุญสด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2560,15:00  อ่าน 345 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรรณภวดี บุญสด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 2559,15:02  อ่าน 216 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภท A-Math ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรรณภวดี บุญสด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 2559,14:57  อ่าน 248 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลสามัญสุรินทร์ เฉลิมพระเกียรติ ๘๘ พรรษา
ชื่ออาจารย์ : นางสุวรรณา งามสง่า
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 2559,14:51  อ่าน 326 ครั้ง
รายละเอียด..